Fotogalerie

24.9.2015 Návštěva Ústřední knihovny města Ostravy

Dne 24.9.2015 jsme navštívili Ústřední knihovnu města Ostravy. Seznámili jsme se s širokou nabídkou knižního fondu, z níž řadu studentů upoutaly nejvíce svázané výtisky novin z první poloviny minulého století. Překvapeni byli rovněž prohlídkou běžně nepřístupných prostor. Studenti získali informace o službách, které poskytuje Ústřední knihovna – zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké, hudební oddělení, Britské centrum apod. Studenti VOŠJAK osobně nejvíce využijí přístup k českým i zahraničním elektronickým informačním zdrojům, zejména databázi Anopress.

Děkujeme pracovníkům Ústřední knihovny města Ostravy!!! Vážíme si jejich bohaté nabídky doprovodných aktivit a péče, kterou věnují handicapovaným!


Studentské noviny VOLUME
Studentská kamera VOŠ-TV
Studentské rádio VOŠ-RADIO
Studentská revue LOOKni