Jazykové zkoušky

Ve spolupráci s Akademií J. A. Komenského, o.s. v Šumperku Vám nabízíme možnost vykonání mezinárodní jazykové zkoušky z anglického jazyka City&Guilds.

 

Místo konání jazykové zkoušky: VOŠ J. Á. Komenského, Nádražní 120, 702 00 Ostrava

Termíny zkoušky:

Termíny přihlášení a úhrady:

4. 5. 2015

22. 4. 2015

22. 6. 2015

5. 6. 2015

 

Studentům VOŠ doporučujeme jazykovou úroveň:

Exam leverls:

Cena písemné části

Cena ústní části

Cena celkem

A2 – ACCESS

1.650,- Kč

1.750,- Kč

3.200,- Kč

B1 – ACHIEVER

1.650,- Kč

1.750,- Kč

3.200,- Kč


Informace o platbě:
Částka platby je závislá na tom, pro kterou část jazykové zkoušky se rozhodnete. Samozřejmě můžete v jednom termínu absolvovat obě části zkoušky.

Bankovní účet: 8132841/0100
Variabilní symbol: datum zkoušky
Specifický symbol: datum narození

Uchazeč nebude ke zkoušce zaregistrován bez dodání platného dokladu o zaplacení.

 

Přihláška
Vyplněná přihláška je závazná, není možné zkoušku přeložit na jiný termín nebo měnit typ a úroveň zkoušky.
Vyplněnou přihlášku doručte do výše uvedených termínů na adresu:
VOŠ J. Á. Komenského, Nádražní 120, 702 00 Ostrava.

Bližší informace o certifikátu City&Guilds včetně organizačních pokynů k průběhu jazykové zkoušky najdete na stránkách: http://www.ajak-sumperk.cz/city-and-guilds

Naše škola má krátkou historii. Stavíme však na mnohaletých zkušenostech se vzděláváním mladých lidí i dospělých, které získal zřizovatel školy Akademie Jana Ámose Komenského Ostrava (www.ajak.eu).


Studentské noviny VOLUME
Studentská kamera VOŠ-TV
Studentské rádio VOŠ-RADIO
Studentské rádio VOŠ-RADIO