Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy vyučujeme ve zvýšeném počtu vyučovacích hodin, který dává dostatečný prostor k důkladnému objasnění probírané látky a také k procvičení jednotlivých problematik. Významnou částí výuky jsou praktické příklady, na kterých si účastníci kurzu trénují reálné situace. Vedeme účastníky rekvalifikačního kurzu tak, aby byli schopni zpracovávat jednotlivé agendy a rozuměli své práci. Výukovým materiálem jsou zejména právní předpisy. Absolvent kurzu tudíž dokáže sám sledovat a vyhledávat aktuálně platná znění právních předpisů a dokáže se v nich zorientovat.

Rekvalifikační kurzy vyučují kvalifikovaní lektoři s mnohaletou účetní praxí v podnikové sféře a lektorskými zkušenostmi.


Studentské noviny VOLUME
Studentská kamera VOŠ-TV
Studentské rádio VOŠ-RADIO
Studentské rádio VOŠ-RADIO