Pro studenty

Rámcový harmonogram školního roku 2017/2018

 Zápis ke studiu
 do 1. ročníku
 do 2. ročníku
 do 3. ročníku


   5. 9. 2017 v 9.00 hod.
   6. 9. 2017 v 9:00 hod.
   7. 9. 2017 v 9:00 hod.

 Výuka v zimním období

   11. 9. 2017 – 31. 12. 2017

 Odevzdání zadání absolventské práce

   30. 11. 2017

 Týden pro náhradu výuky

   2. 1. 2018 – 7. 1. 2018

 Období samostudia a zkoušek

   8. 1. 2018 – 31. 1. 2018

 Dny bez výuky

   27. 12. 2017 -29. 12. 2017
   1. 2. 2018 – 2. 2. 2018

 Období pro opravné zkoušky

   1. 2. 2018 – 16. 2. 2018

 Odevzdání výkazu o studiu ke kontrole

   19. 2. 2018

 Výuka v letním období
 1. a 2. ročník
 3. ročník


   5. 2. 2018 – 27. 5. 2018
   5. 2. 2018 – 13. 5. 2018

 Odevzdání absolventské práce

   3. 5. 2018

 Týden pro náhradu výuky
 1. a 2. ročník
 3. ročník


   28. 5. 2018 – 3. 6. 2018
   14. 5. 2018 – 20. 5. 2018

 Období samostudia a zkoušek
 1. a 2. ročník
 3. ročník


   4. 6. 2018 – 1. 7. 2018
   21. 5. 2018 – 10. 6. 2018

 Absolutorium

   18. 6. 2018 – 22. 6. 2018

 Období pro opravné zkoušky

   2. 7. 2018 – 26. 8. 2018

 Odevzdání výkazu o studiu ke kontrole
 pro 1. a 2. ročník
 pro 3. ročník


   27. 8. 2018
   11. 6. 2018

 Náhradní termín/opravný termín absolutoria

   24. 9. 2018 – 28. 9. 2018


Výměr školného 2017/2018

 Vzdělávací program:

   Mediální komunikace

 Forma studia:

   denní

 Výše školného:

   15.000,- Kč za školní rok

 Možnosti splátek:

   a) jedna splátka ve výši ročního školného do 15. 9. 2017,

   b) dvě splátky: 1. splátka do 15. 9. 2017 ve výši 7.500,- Kč,
                              2. splátka do 31. 1. 2018 ve výši 7.500,- Kč.

 O úhradu formou splátek v jiných termínech úhrad je nutno písemně požádat.

 Formy úhrady:

   a) v hotovosti v kanceláři školy,
   b) bezhotovostním převodem na účet 43-7505530287/0100, vedený u KB Ostrava,
   c) vkladem hotovosti na bankovní účet 43-7505530287/0100, vedený u KB Ostrava.

 Variabilní symbol:

   datum narození (ve formátu ddmmrr)

 Konstantní symbol:

   0308

 Dnem úhrady je den připsání částky na účet školy.


Formulář - Žádost studenta

Chcete požádat o opakování ročníku?

Chcete uznat zápočet/zkoušku z předchozího studia na vysoké škole či univerzitě?

Vyplňte formulář Žádost studenta a odevzdejte jej v kanceláři školy.Formulář ke stažení zde (ve formátu .pdf) nebo zde k vyplnění (ve formátu .docx) nebo na studijním oddělení VOŠ JAK v sídle školyPraxe a pracovní příležitosti


Studentské noviny VOLUME
Studentská kamera VOŠ-TV
Studentské rádio VOŠ-RADIO
Studentská revue LOOKni