Studium a výuka

Vzdělávací program

má na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vydaného v Praze dne 21. 6. 2010, schváleno vzdělávání

v oboru

PUBLICISTIKA

ve vzdělávacím programu

72-42-N/01 Mediální komunikace

Vzdělávání je určeno absolventům středních škol, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku a mají zájem o danou problematiku. K denní i dálkové formě vzdělávání mohou být uchazeči přijati na základě podané písemné přihlášky a úspěšného vykonání přijímací zkoušky. Podle ustanovení školského zákona může být student přijat i bez přijímacích zkoušek.Formy vzdělávání

Denní forma 3 roky studia (6 období)
Dálková forma 3 roky studia (6 období)
Studentské noviny VOLUME
Studentská kamera VOŠ-TV
Studentské rádio VOŠ-RADIO
Studentské rádio VOŠ-RADIO