Profil absolventa

Profil absolventa

Absolvent studia vzdělávacího programu Mediální komunikace zná základní principy, postupy a problémová místa komunikace organizace s veřejností a médii, umí sestavit firemní komunikační strategii. Umí zpracovávat plány a projekty informování, vyhodnocovat názory veřejnosti, vypracovat informační výstupy.

Dovede získávat informace o zpracovávané problematice, je obeznámen s mediální analýzou.
Je schopen se písemně a slovně vyjadřovat na úrovni odpovídající vysokým nárokům, které jsou na pracovníky médií a public relations kladeny.
Absolvent komunikuje ve dvou světových jazycích, v jednom z nich na vyšší komunikativní úrovni. Ve své profesi dovede využívat výpočetní techniku, zná základy statistického zpracování dat, kvalifikovaně používá při své práci Internet.

Studentské noviny VOLUME
Studentská kamera VOŠ-TV
Studentské rádio VOŠ-RADIO
Studentské rádio VOŠ-RADIO