Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa

Absolvent vzdělávacího programu je schopen kvalifikovaně působit v médiích masové komunikace a pracovat s prostředky komunikace a spolupráce mezi organizací a veřejností. Je připraven pro výkon profesí publicisty (redaktora, novináře, reportéra) a odborného pracovníka vztahů s veřejností.
Může samostatně působit v médiích (tisk, rozhlas, televize, internet), v tiskových a komunikačních útvarech firem a institucí, v agenturách zkoumajících působení médií, v marketingových a reklamních společnostech, v marketingových a reklamních útvarech firem, v mezinárodních a správních institucích, v politických, zájmových a dalších organizacích.
Znalosti z oblasti managementu, ekonomiky a podnikání vytvářejí předpoklad pro působení v řídící sféře firem a institucí, stejně jako pro výkon vlastní podnikatelské činnosti.

Výčet profesí v rámci uplatnění:
Publicista (redaktor, novinář, reportér)
Odborný pracovník vztahů s veřejností
Odborný pracovník v marketingové firmě
Samostatný pracovník v informacích
Samostatný pracovník v reklamní agentuře

Absolventi se zájmem o další studium si mohou své teoretické znalosti rozšířit například v bakalářských studijních programech, nabízených státními či soukromými vysokými školami.
Studentské noviny VOLUME
Studentská kamera VOŠ-TV
Studentské rádio VOŠ-RADIO
Studentské rádio VOŠ-RADIO