Praxe studentů

Praxe studentů

Součástí studia je předmět Odborná praxe.
Cílem tohoto předmětu je, aby si studenti ověřili nabyté teoretické znalosti a získali praktické zkušenosti ze sféry médií.
Odborná praxe probíhá v partnerských organizacích VOŠ JAK, konkrétně v redakcích tištěných i elektronických médií, agenturách Public relations, marketingových agenturách a PR, či marketingových odděleních firem. Spolupracujeme rovněž s obecně prospěšnými organizacemi.

Studentské noviny VOLUME
Studentská kamera VOŠ-TV
Studentské rádio VOŠ-RADIO
Studentské rádio VOŠ-RADIO