Absolutorium

Absolutorium

Studium vzdělávacího programu je zakončeno absolutoriem, které zahrnuje:
  1. zpracování a obhajobu absolventské práce,
  2. teoretickou ústní zkoušku z odborných předmětů,
  3. ústní zkoušku z cizího jazyka – angličtiny
Absolvent je oprávněn používat titul „Diplomovaný specialista“ (DiS.) s uvedením názvu studijního oboru. Titul DiS. je schválený MŠMT ČR dle zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona)Studentské noviny VOLUME
Studentská kamera VOŠ-TV
Studentské rádio VOŠ-RADIO
Studentské rádio VOŠ-RADIO