Možnosti studia po absolvování VOŠ

Možnosti studia po absolvování VOŠ

Absolventi vzdělávacího programu Mediální komunikace mohou pokračovat v bakalářském studiu na vysokých školách v ČR i v zahraničí. Jelikož má VOŠJAK zaveden kreditní systém hodnocení předmětů (ECTS), mohou být vysokými školami a univerzitami uznány předměty studované na úrovni vyššího odborného vzdělávání. Absolvent VOŠJAK tak může být přijat do zkrácené formy bakalářského studia, zaměřeného zejména na oblast médií, žurnalistiky, reklamy a marketingu, zkoumání společenských jevů apod.

V uplynulých školních letech pokračovali studenti VOŠJAK ve studiu:

* oboru Sociální a mediální komunikace na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze,
* oboru Mezinárodní vztahy, specializace Média a komunikace v Evropě na Hornoslezské vysoké škole obchodní v Katovicích, jejíž Zahraniční fakulta sídlí v budově VOŠJAK v Ostravě, ODKAZ NA http://www.gwsh.pl/cz/
* oboru Mediální studia s případnou specializací Žurnalistika na Metropolitní univerzitě Praha, o. p.s.

Studentské noviny VOLUME
Studentská kamera VOŠ-TV
Studentské rádio VOŠ-RADIO
Studentské rádio VOŠ-RADIO